Wiadomości branżowe

PZU dla bezpieczeństwa dzieci w Pile

PZU sfinansuje budowę bezpiecznego miejskiego placu zabaw dla dzieci na wyspie w Pile. Umowy prewencyjne pomiędzy spółkami Grupy PZU a Gminą Piła zostały przekazane 8.11.2011 roku. Na mocy zapisów umowy PZU przekaże Pile 200.000 zł. Wsparcie dla gminy odbywa się w ramach prowadzenia przez PZU działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków

PZU sfinansuje budowę bezpiecznego miejskiego placu zabaw dla dzieci na wyspie w Pile. Umowy prewencyjne pomiędzy spółkami Grupy PZU a Gminą Piła zostały przekazane 8.11.2011 roku.

Na mocy zapisów umowy PZU przekaże Pile 200.000 zł. Wsparcie dla gminy odbywa się w ramach prowadzenia przez PZU działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych.

Działania na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa są jednym z 4 filarów społecznej odpowiedzialności PZU. Obok wsparcia kultury i dziedzictwa narodowego, promowania młodych talentów, prowadzenia działań na rzecz ochrony zdrowia to właśnie kampanie podnoszące świadomość zagrożeń oraz liczne inicjatywy mające podnieść bezpieczeństwo w życiu codziennym, a także nad morzem, czy w górach są znakiem rozpoznawczym PZU. Z funduszu prewencyjnego PZU przeznacza każdego roku na takie działania kilkadziesiąt milionów złotych.

Wiosną tego roku w Pile rozpoczęto budowę centrum operacji pracowniczych PZU. Do końca marca 2012 roku zatrudniająca niemal 150 osób jednostka przejmie rozproszoną obsługę większości spraw pracowniczych. Do zadań pilskiego centrum  należy m.in. obsługa procesów kadrowych oraz płacowych, sprawozdawczość kadrowo-płacowa, obsługa programów emerytalnych, prowadzenie spraw z zakresu opieki medycznej i innych świadczeń socjalnych. Ponadto COP zajmuje  się administrowaniem zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, ewidencją czasu pracy oraz obsługą  funduszy premiowych.

Źródło Grupa PZU. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy