Wiadomości branżowe

?Otwórzmy Głowy? czyli ?Możesz na Mnie Polegać? w praktyce

Fundacja BGŻ promuje dobre praktyki zaangażowania lokalnego i wspiera lokalny wolontariat młodych. Wsparcie udzielone 17-letniej uczennicy z Warszawy jest najlepszym przykładem jak niewiele potrzeba, by pomagać innym i realizować swoje marzenia.Jak mądrze spędzić wakacje jednocześnie pomagając innym? Uczy nas tego Marysia, uczennica II liceum  w Warszawie, osoba pełna energii  i zapału, z głową pełną pomysłów. Dzięki programowi Fundacji BGŻ wspierającego lokalny wolontariat, mogła zrealizować jeden z nich. Do realizacji projektu „Otwórzmy Głowy”, poświęconego  organizacji letnich warsztatów edukacyjno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży ze wsi Czarne Małe, Marysia zaangażowała grupę wolontariuszy złożoną ze znajomych i przyjaciół. Pomoc uzyskała również od sołtysa wsi Krzysztofa Klimczaka.Wśród celów projektu, obok wzbudzenia chęci odkrywania świata czy pomocy w odnalezieniu ukrytych talentów, organizatorzy warsztatów postawili przed sobą ambitne zadanie – pomóc dzieciom otworzyć się na inność, różnorodność, wzbudzić w nich empatię i tolerancję, a przede

Fundacja BGŻ promuje dobre praktyki zaangażowania lokalnego i wspiera lokalny wolontariat młodych. Wsparcie udzielone 17-letniej uczennicy z Warszawy jest najlepszym przykładem jak niewiele potrzeba, by pomagać innym i realizować swoje marzenia.

Jak mądrze spędzić wakacje jednocześnie pomagając innym? Uczy nas tego Marysia, uczennica II liceum  w Warszawie, osoba pełna energii  i zapału, z głową pełną pomysłów. Dzięki programowi Fundacji BGŻ wspierającego lokalny wolontariat, mogła zrealizować jeden z nich.

Do realizacji projektu „Otwórzmy Głowy”, poświęconego  organizacji letnich warsztatów edukacyjno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży ze wsi Czarne Małe, Marysia zaangażowała grupę wolontariuszy złożoną ze znajomych i przyjaciół. Pomoc uzyskała również od sołtysa wsi Krzysztofa Klimczaka.
Wśród celów projektu, obok wzbudzenia chęci odkrywania świata czy pomocy w odnalezieniu ukrytych talentów, organizatorzy warsztatów postawili przed sobą ambitne zadanie – pomóc dzieciom otworzyć się na inność, różnorodność, wzbudzić w nich empatię i tolerancję, a przede wszystkim -  umacniać ich poczucie własnej wartości i siły - Sama pochodzę z małej miejscowości i przez wiele lat obserwowałam różne zjawiska społeczne - powiedziała Marysia Sadowska. Chodziłam do szkoły z dziećmi dojeżdżającymi z okolicznych wiosek. Widziałam, jak są traktowane przez nauczycieli i rówieśników, że są dyskryminowane i niedoceniane. To powoduje, że czują się one wyobcowane, niepewne siebie.

Podczas letnich warsztatów chcemy pokazać dzieciom  z małych miejscowości, że one także mogą realizować swoje marzenia. A nasze warsztaty to dopiero początek – mówi Marysia.
W 10-dniowych  zajęciach udział wzięło ponad 20 dzieci w wieku 8-14 lat. W programie znalazły się m.in. zabawy pedagogiczne warsztaty muzyczne, fotograficzno-plastyczne, taneczno-sportowe i teatralne. Zwieńczeniem projektu był wielki finał podczas którego dzieci miały szansę zaprezentować szerszej publiczności ze wsi i okolic czego się nauczyły. 

- Marysia stanowi wzór młodego lidera społeczności lokalnej. Wspieranie takich osób,  które chcą i potrafią zrobić coś dla innych i wiedzą jak najlepiej pomóc, tym, którzy tego potrzebują najbardziej,  jest przykładem realizacji założeń naszej Fundacji. Nasze hasło  „Możesz na mnie polegać!”  po raz kolejny zostało urzeczywistnione. To nas bardzo cieszy i motywuje do dalszych działań  – mówi Małgorzata Zdzienicka – Grabarz, prezes Fundacji BGŻ

***
Słowo od Fundacji:
Serdecznie gratulujemy Marysi i wszystkim osobom zaangażowanym w projekt ich wrażliwości społecznej, doskonałego przełożeniapomysłu w działanie,  siły do pozyskania pomocy innych i wytrwałości w realizacji. A wszystkich młodych ludzi zachęcamy, by – tak jak Marysia- uwierzyli w swoje możliwości, że nie tak trudno jest pomagać innym.

O Fundacji:
Fundacja BGŻ realizuje misję społeczną Banku BGŻ  pod hasłem „Możesz na Mnie Polegać” w ramach programu wolontariatu pracowniczego w Banku BGŻ, programu społecznego zaangażowania uczestników projektu edukacyjnego „Klasa BGŻ”,  a także w ramach pomocy udzielanej projektom nakierowanym na rozwój lokalnych społeczności.
Więcej o Fundacji: www.fundacja.bgz.pl

A to już wiesz?  III edycja akcji krwiodawstwa pracowników Banku BGŻ

Dodatkowych informacji udziela:

Aleksandra Myczkowska

Rzecznik Prasowy Banku BGŻ

[email protected]

tel. (22) 860 43 40

 

Źródło Bank BGŻ. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy