Kariera LIFESTYLE

ADP ujawnia kraje o najwyższym poziomie zadowolenia

ADP ujawnia kraje o najwyższym poziomie zadowolenia
Pracownicy z Holandii, Polski i Szwajcarii znaleźli się na podium klasyfikacji krajów, w których panuje najwyższy poziom zadowolenia z obecnie wykonywanej pracy – wynika z najnowszego raportu

Data publikacji: 2017-02-28
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: ADP ujawnia kraje o najwyższym poziomie zadowolenia
Kategoria: LIFESTYLE, Kariera

Pracownicy z Holandii, Polski i Szwajcarii znaleźli się na podium klasyfikacji krajów, w których panuje najwyższy poziom zadowolenia z obecnie wykonywanej pracy – wynika z najnowszego raportu ADP

ADP ujawnia kraje o najwyższym poziomie zadowolenia LIFESTYLE, Kariera - Pracownicy z Holandii, Polski i Szwajcarii znaleźli się na podium klasyfikacji krajów, w których panuje najwyższy poziom zadowolenia z obecnie wykonywanej pracy – wynika z najnowszego raportu ADP

Pracownicy z Holandii, Polski i Szwajcarii znaleźli się na podium klasyfikacji krajów, w których panuje najwyższy poziom zadowolenia z obecnie wykonywanej pracy – wynika z najnowszego raportu ADP „The Workforce View in Europe 2017”. W badaniu zrealizowanym przez ADP wzięło udział blisko 10 tys. dorosłych pracowników z ośmiu krajów Europy: Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Hiszpanii, Polski, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii. Jego celem było poznanie opinii europejskich pracowników na temat przyszłości rynku pracy, konkurencyjności na szczeblu międzynarodowym oraz zarządzania talentami.

Gdzie poziom zadowolenia pracowników jest najwyższy?

Holandia (76%)
Polska (74%)
Szwajcaria (73%)
Hiszpania (71%)
Wielka Brytania, Francja i Niemcy (68%)

Co interesujące, pomimo wysokiego poziomu wskaźnika zadowolenia z pracy, aż 86% respondentów z Polski dopuszcza równocześnie możliwość podjęcia zatrudnienia w innym kraju – dla porównania, gotowość pracy za granicą deklaruje 54% Francuzów, mimo znacznie niższego niż w Polsce poziomu optymizmu i zadowolenia.

Wyniki badania wydają się szczególnie interesujące, jeśli zestawimy je z informacjami o poziomie zatrudnienia w poszczególnych krajach. Dla przykładu: w Hiszpanii stopa bezrobocia wynosi obecnie aż 18,9%[1], w Polsce natomiast w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy spadła do rekordowo niskiego poziomu. Wysoki wskaźnik zadowolenia z pracy może w bezpośredni sposób wynikać z poczucia bezpieczeństwa, jakie daje zatrudnienie oraz perspektyw danego rynku pracy.

Czy w Europie panuje optymizm odnośnie przyszłości rynku pracy?

Wraz z perspektywami gospodarczymi na najbliższe lata, wskaźnik optymizmu europejskich pracowników wzrósł nieznacznie w stosunku do ubiegłorocznej edycji badania i obecnie wynosi 78%. (77% w ubiegłorocznej edycji badania). Najwyższą wartość odnotowano w Polsce – 84%, natomiast najniższą we Francji – 71%. Z kolei, w Hiszpanii i we Włoszech wskaźnik optymizmu wzrósł równomiernie o 4 punkty procentowe, a w Wielkiej Brytanii zanotowano jego największy spadek – z 81% do 76%. Ponieważ Wielka Brytania pozostaje jedną z najsilniejszych gospodarek Europy o wysokich wskaźnikach wzrostu zatrudnienia, wydaje się, że najbardziej prawdopodobną przyczyną takiego stanu rzeczy jest wynik niedawnego referendum w sprawie wyjścia z UE.

A to już wiesz?  Awanse w Sodexo

Różnice demograficzne w całej Europie

Co wydaje się naturalne, młodsze pokolenie pracowników z większym optymizmem spogląda w przyszłość. Optymistyczne nastawienie co do przyszłości rynku pracy deklaruje aż 85% badanych w grupie wiekowej 16-24 lat – przy czym średnia dla ogółu respondentów kształtuje się na poziomie 78%. Z kolei, w grupie wiekowej 55+ wskaźnik ten maleje do 72%, co potwierdza istnienie korelacji pomiędzy spadkiem poziomu optymizmu a rosnącym wiekiem. Co interesujące, niezależnie od wieku mężczyźni są nieco bardziej optymistycznie nastawieni do przyszłości niż kobiety (80% do 75%).
W poszczególnych sektorach gospodarki  najwyższy poziom optymizmu osiągnęły sektory informatyki i telekomunikacji, w których 85% pracowników jest pozytywnie nastawionych do kolejnych pięciu lat. Na drugim biegunie znaleźli się pracownicy organizacji zajmujących się sztuką i kulturą, wśród których poziom optymizmu wynosi 71%.

Podobnie prezentują się dane, jeśli chodzi o poziom satysfakcji z obecnie wykonywanej pracy. Najwyższy wskaźnik zadowolenia (79%) zarejestrowano w branży IT i telekomunikacyjnej. Dla porównania, zadowolenie z pracy odczuwa zaledwie 65% osób zatrudnionych w handlu detalicznym, gastronomii i branży rozrywkowej.

Optymizm w Polsce

Polscy pracownicy klasyfikowani są w ścisłej czołówce obu „klasyfikacji”, a pod względem pozytywnego nastawienia do przyszłości rynku pracy z wynikiem 84% przewodzą całej stawce. W Polsce zanotowano również najwyższy wzrost tego wskaźnika w stosunku do wyników ubiegłorocznego badania (o 7 punktów procentowych).

Co interesujące, jeśli przeanalizujemy wyniki zarówno poziomu zadowolenia z obecnej pracy, jak i optymizmu w stosunku do przyszłości, to zdecydowanie lepiej w tych kategoriach wypadają mężczyźni.

Najwyższy poziom wskaźnika zadowolenia z obecnie wykonywanej pracy zarejestrowano w woj. pomorskim (81%), Kujawsko-Pomorskim (80%) i co zaskakujące w Podlaskim (78%). Interesująco przedstawiają się także wyniki poszczególnych sektorów gospodarki. Do najbardziej usatysfakcjonowanych należą pracownicy z branż: architektury i budownictwa oraz zdrowia i edukacji.

Wśród rejonów Polski, w których pracownicy są najbardziej optymistycznie nastawieni do przyszłości pracy należy wyróżnić woj. łódzkie i pomorskie – odpowiednio 89% i 87%. Z kolei, najmniej optymistycznie patrzą w przyszłość pracownicy woj. opolskim (75%). Biorąc pod uwagę wykonywany zawód, największy optymizm wykazują osoby zatrudnione w branży architektury i budownictwa. Na drugim biegunie znajdują się przedstawiciele zawodów związanych ze sztuką i kulturą.

A to już wiesz?  Coca-Cola na rzecz różnorodności

– Wysoki wskaźnik satysfakcji z pracy w skali całej Europy to zdecydowanie powód do zadowolenia, ponieważ świadczy on o tym, że większość pracowników angażuje się w swoją pracę i czerpie z niej motywację do kolejnych działań. Jednak w poszczególnych branżach i krajach, w których poziom zadowolenia jest niższy, konieczne są działania mające na celu poprawę sytuacji pracowników. Nie od dziś wiadomo, że poziom zadowolenia pracowników ma bardzo duże znaczenie dla wskaźników produkcji i efektywności całej firmy. Organizacje powinny zatem dbać o satysfakcję, zaangażowanie i pozytywne nastawienie pracowników do wykonywanych obowiązków,co bezpośrednio przełoży się na ich sukces biznesowy. Nas powinna cieszyć bardzo wysoka pozycja Polski w omawianych rankingach. Stanowi to potwierdzenie, iż zmierzamy w dobrym kierunku, a nasz rynek pracy czerpie to co najlepsze z innych gospodarek. Nie powinniśmy jednak popadać w zbyt duży optymizm, ponieważ w wielu sferach nadal jest bardzo dużo do zrobienia – powiedziała Magdalena Dacka, HR Business Partner, ADP Polska.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
ADP ujawnia kraje o najwyższym poziomie zadowolenia LIFESTYLE, Kariera - Pracownicy z Holandii, Polski i Szwajcarii znaleźli się na podium klasyfikacji krajów, w których panuje najwyższy poziom zadowolenia z obecnie wykonywanej pracy – wynika z najnowszego raportu ADP
Hashtagi: #LIFESTYLE #Kariera

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy