Wiadomości branżowe

System Zarządzania Forte ponownie otrzymał opinię o innowacyjności

Firma Sage sp. o.o., wiodący producent i dostawca oprogramowania wspomagającego zarządzanie dla sektora MSP w Polsce, uzyskała opinię o innowacyjności Systemu Zarządzania Forte 2010 od Instytutu Maszyn Matematycznych (IMM) w Warszawie.Innowacyjne rozwiązania Systemu Zarządzania Forte zostały ocenione przez Instytut Maszyn Matematycznych w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 12 maja 2006 roku o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.- Opinia ta potwierdza zarówno zaawansowanie technologiczne naszego oprogramowania oraz jego nowoczesność. Dla potencjalnego klienta niesie też wzrost konkurencyjności, między innymi poprzez ogólną redukcję kosztów utrzymania systemu (Total Cost of Ownership - TCO) – tłumaczy Artur Palac, Kierownik Systemów Sage sp. z o.o.Opinia dotycząca innowacyjności Systemu Zarządzania Forte może być także pomocna dla firm i organizacji w ich ubieganiu o środki z Funduszy Unijnych na lata 2007-2013. Klienci, którzy zamierzają sfinansować zakup naszego systemu ze środków unijnych, dostają dodatkowy argument, który podnosi ich szanse na otrzymanie dotacji. - Potwierdzenie innowacyjności Forte 2010 opinią renomowanego instytutu

Firma Sage sp. o.o., wiodący producent i dostawca oprogramowania wspomagającego zarządzanie dla sektora MSP w Polsce, uzyskała opinię o innowacyjności Systemu Zarządzania Forte 2010 od Instytutu Maszyn Matematycznych (IMM) w Warszawie.

Innowacyjne rozwiązania Systemu Zarządzania Forte zostały ocenione przez Instytut Maszyn Matematycznych w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 12 maja 2006 roku o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

- Opinia ta potwierdza zarówno zaawansowanie technologiczne naszego oprogramowania oraz jego nowoczesność. Dla potencjalnego klienta niesie też wzrost konkurencyjności, między innymi poprzez ogólną redukcję kosztów utrzymania systemu (Total Cost of Ownership - TCO) – tłumaczy Artur Palac, Kierownik Systemów Sage sp. z o.o.

Opinia dotycząca innowacyjności Systemu Zarządzania Forte może być także pomocna dla firm i organizacji w ich ubieganiu o środki z Funduszy Unijnych na lata 2007-2013. Klienci, którzy zamierzają sfinansować zakup naszego systemu ze środków unijnych, dostają dodatkowy argument, który podnosi ich szanse na otrzymanie dotacji. - Potwierdzenie innowacyjności Forte 2010 opinią renomowanego instytutu badawczo-rozwojowego, zwiększa szanse małych i średnich przedsiębiorstw, aplikujących o przyznanie środków np. w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych lub Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w których właśnie liczy się wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu technologii informatycznych – mówi Artur Palac. Dodatkowo, zgodnie z powoływaną ustawą, Klient może ubiegać się o skorzystanie ze zwolnień podatkowych wykorzystując oprogramowanie System Zarządzania Forte 2010.

W Opinii czytamy m.in.: „ (…) Zaawansowana, wielowarstwowa architektura oparta o  .NET 2.0 oraz komponenty zbudowane również w oparciu o tę technologię, pozwalają na integrację Systemu Zarządzania Forte 2010 z aplikacjami zastanymi u klienta (Ambient Applications) oraz integrację z programami firm trzecich, bez konieczności odtwarzania w nich logiki biznesowej oraz procedur walidacji danych. (…) wbudowane w system języki skryptowe AmBasic oraz Visual Basic for Applications (VBA), które razem z innowacyjnym środowiskiem programistycznym tworzą silne oraz elastyczne narzędzie do rozszerzania funkcjonalności biznesowej systemu bez udziału producenta systemu – wyłącznie siłami własnego działu IT klienta, lub zewnętrznych firm developerskich.”

A to już wiesz?  Polscy przedsiębiorcy wiedzą, że automatyzacja to strategiczny element rozwoju. Brak specjalistów jest największą barierą

Opinia IMM potwierdza, że zastosowane w Forte 2010 aktywne wykorzystanie nowoczesnego mechanizmu .NET Security Policy oraz konsekwentne przestrzeganie jego zasad podnosi bezpieczeństwo pracy z systemem, minimalizuje też ryzyko nieuprawnionego dostępu do zasobów systemowych lub danych wrażliwych w systemie.

Instytut Maszyn Matematycznych potwierdził w wydanej Opinii, iż w systemie Forte 2010 zmniejszony został koszt czynności administracyjnych związanych z aktualizacjami oraz wprowadzaniem nowych funkcjonalności biznesowych. Zgodnie z cytowaną Opinią, system Forte 2010 może być traktowany zarówno jako innowacja produktowa, jak i organizacyjna - ułatwia bowiem zastosowanie w przedsiębiorstwach nowych metod organizacji działalności biznesowej, na przykład przez umożliwienie bezpośredniej, szyfrowanej i opatrzonej certyfikatem kwalifikowanym komunikacji działu księgowego z bankiem.

Więcej informacji oraz pełny tekst w towarzyszącym dokumencie PDF pt.: „Opinia dotycząca innowacyjności Systemu Zarządzania Forte 2010.  

 

Informacja o IMM
Instytut Maszyn Matematycznych jest jednostką badawczo-rozwojową, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000077898. Ma siedzibę w Warszawie, przy ul. Ludwika Krzywickiego 34. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki. Instytut jest najstarszą polską placówką naukowo-badawczą zajmującą się budową i oprogramowaniem komputerów oraz problemami ich stosowania w nauce
i przemyśle. Początki Instytutu sięgają roku 1957, kiedy to została powołana samodzielna placówka Polskiej Akademii Nauk - Zakład Aparatów Matematycznych, przekształcony od 1962 roku w Instytut Maszyn Matematycznych.
http://www.imm.org.pl
 
Informacja o Sage sp. z o.o.
Sage sp. z o.o. jest wiodącym producentem oprogramowania wspomagającego zarządzanie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Spółka wchodzi w skład Sage Group plc – należącej do grona trzech największych dostawców rozwiązań wspomagających zarządzanie na świecie. 
Sage sp. z o.o. posiada oddziały w Bytomiu, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Sopocie, Warszawie i Wrocławiu oraz sieć 400 dystrybutorów i partnerów biznesowych na terenie całego kraju. Oferta firmy obejmuje System Zarządzania Forte – zaawansowane rozwiązanie klasy ERP dla większych przedsiębiorstw – oraz 2 linie produktów dla średnich i małych firm: Symfonia (dawniej Premium) i Symfonia Start a także w pełni zlokalizowany system CRM: ACT! by Sage.
http://www.sage.com.pl

A to już wiesz?  Słowa ?It?s the economy, stupid? wiecznie żywe ? podsumowanie kampanii w USA okiem NewsPoint

 

Źródło Sage Sp. z o.o.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy