Kariera LIFESTYLE

Fizyka czy medycyna to Twoja pasja? Zapisz się na ADAMED SmartUP Academy

Fizyka czy medycyna to Twoja pasja? Zapisz się na ADAMED SmartUP Academy
W ciągu najbliższych miesięcy, w pięciu dużych miastach w Polsce – Warszawie, Łodzi, Gliwicach, Gdańsku i Lublinie – zorganizowane zostaną zajęcia dla młodych pasjonatów biotechnologii, chemii, fizyki czy medycyny - ADAMED SmartUP

Data publikacji: 2016-01-25
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Fizyka czy medycyna to Twoja pasja? Zapisz się na ADAMED SmartUP Academy
Kategoria: LIFESTYLE, Kariera

W ciągu najbliższych miesięcy, w pięciu dużych miastach w Polsce – Warszawie, Łodzi, Gliwicach, Gdańsku i Lublinie – zorganizowane zostaną zajęcia dla młodych pasjonatów biotechnologii, chemii, fizyki czy medycyny – ADAMED SmartUP Academy.

Fizyka czy medycyna to Twoja pasja? Zapisz się na ADAMED SmartUP Academy LIFESTYLE, Kariera - W ciągu najbliższych miesięcy, w pięciu dużych miastach w Polsce – Warszawie, Łodzi, Gliwicach, Gdańsku i Lublinie – zorganizowane zostaną zajęcia dla młodych pasjonatów biotechnologii, chemii, fizyki czy medycyny - ADAMED SmartUP Academy.

Już 28 stycznia br. rozpocznie się druga edycja bezpłatnych warsztatów naukowych ADAMED SmartUP Academy. W ciągu najbliższych miesięcy, w pięciu dużych miastach w Polsce – Warszawie, Łodzi, Gliwicach, Gdańsku i Lublinie – zorganizowane zostaną zajęcia dla młodych pasjonatów biotechnologii, chemii, fizyki czy medycyny. Aby wziąć w nich udział wystarczy mieć 15-19 lat i w kilku zdaniach przekonać organizatorów o swojej motywacji do pogłębiania wiedzy.

W ramach zaplanowanych działań ADAMED SmartUP Academy zrealizowane zostaną dwudniowe kursy o tematyce: biochemia, medycyna, fizyka, chemia oraz kilkugodzinne warsztaty, które odbędą się we współpracy z BioCentrum Edukacji Naukowej.

Dla osób, które chcą wziąć udział w zajęciach i wraz z naukowcami przeprowadzić szereg fascynujących eksperymentów, na stronie www.adamedsmartup.pl/academy wraz z informacjami dot. poszczególnych wydarzeń, udostępniony został formularz aplikacyjny. Należy podać w nim adres e-mail oraz krótko opisać (w maks. 50 słowach) powody zainteresowania uczestnictwem w ADAMED SmartUP Academy.

– ADAMED SmartUP Academy to wyjątkowe wykłady, prowadzone przez wybitnych naukowców oraz szereg zajęć, które pokazują, w jaki sposób zdobytą wiedzę można wykorzystać w praktyce. Warsztaty dają możliwość rozwijania swoich naukowych pasji, a także szansę na poznanie osób o podobnych zainteresowaniach – mówi Ola Stefańska, uczestniczka zeszłorocznej edycji ADAMED SmartUP Academy.

 

Terminy i miejsca warsztatów tegorocznej edycji:

Warsztaty weekendowe

Temat: Medycyna
Łódź, 12-13.03.2016 r.

Temat: Biochemia
Gliwice, 9-10.04.2016 r.

Temat: Medycyna
Lublin, 21-22.05.2016 r.

Temat: Chemia
Gdańsk, 4-5.06.2016 r.

Temat: Fizyka
Warszawa, 11-12.06.2016 r.

A to już wiesz?  DAGMARA SKALSKA - SPOTKANIE AUTORSKIE - ŁÓDŹ

Warsztaty organizowane we współpracy z BioCentrum Edukacji Naukowej

Temat: „Na tropach białek”
Warszawa, 28.01.2016 r. oraz 11.03.2016 r. w godz. 15:00-19:00

Temat: „Biotechnologia przeciwciał w klinice”
Warszawa, 11.03.2016 r. oraz 23.03.2016 r. w godz. 15:00-19:00

 

***

ADAMED SmartUP  to projekt naukowo-edukacyjny skierowany do uczniów gimnazjów  i szkół ponadgimnazjalnych, mający na celu popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz wsparcie rozwoju pasji i zainteresowań szczególnie uzdolnionej młodzieży. Podstawą inicjatywy jest platforma internetowa www.adamedsmartup.pl oraz program stypendialny przeznaczony dla osób w wieku 15-19 lat. Program patronatem honorowym objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Politechnika Warszawska, Polska Akademia Nauk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Akademia Morska w Szczecinie. Organizatorem programu ADAMED SmartUP jest Fundacja Grupy Adamed , której celem jest wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, naukowej i oświatowej, popularyzacja nauki oraz wsparcie rozwoju młodzieży i środowiska naukowego.

Grupa Adamed  to polska firma farmaceutyczno–biotechnologiczna, która powstała dzięki własnej myśli naukowej i własnym patentom. Obecnie jest producentem ponad 250 produktów, oferowanych pacjentom w 60 krajach na świecie. Posiada swoje przedstawicielstwa w Rosji, Hiszpanii, Kazachstanie i na Ukrainie. Aktualnie zatrudnia 1600 osób. Od 2000 r. firma prowadzi własną działalność badawczo-rozwojową, przeznaczając na ten cel kwotę 900 mln zł. Tworzy konsorcja naukowo-badawcze z wiodącymi uczelniami oraz instytutami naukowymi. Własność intelektualna firmy chroniona jest wieloma patentami.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Fizyka czy medycyna to Twoja pasja? Zapisz się na ADAMED SmartUP Academy LIFESTYLE, Kariera - W ciągu najbliższych miesięcy, w pięciu dużych miastach w Polsce – Warszawie, Łodzi, Gliwicach, Gdańsku i Lublinie – zorganizowane zostaną zajęcia dla młodych pasjonatów biotechnologii, chemii, fizyki czy medycyny - ADAMED SmartUP Academy.
Hashtagi: #LIFESTYLE #Kariera

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy