Kariera LIFESTYLE

Badanie Cambridge English analizuje poziom kompetencji językowych względem wymag

Badanie Cambridge English analizuje poziom kompetencji językowych względem wymag
Wyniki badania, przeprowadzonego przez Cambridge English Language Assessment oraz Quacquarelli Symonds, potwierdzają znaczną rozbieżność pomiędzy poziomem znajomości języka angielskiego, wymaganym przez pracodawców, a kompetencjami osób ubiegających się o

Data publikacji: 2017-04-27
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Badanie Cambridge English analizuje poziom kompetencji językowych względem wymag
Kategoria: LIFESTYLE, Kariera

Wyniki badania, przeprowadzonego przez Cambridge English Language Assessment oraz Quacquarelli Symonds, potwierdzają znaczną rozbieżność pomiędzy poziomem znajomości języka angielskiego, wymaganym przez pracodawców, a kompetencjami osób ubiegających się o pracę.

Badanie Cambridge English analizuje poziom kompetencji językowych względem wymag LIFESTYLE, Kariera - Wyniki badania, przeprowadzonego przez Cambridge English Language Assessment oraz Quacquarelli Symonds, potwierdzają znaczną rozbieżność pomiędzy poziomem znajomości języka angielskiego, wymaganym przez pracodawców, a kompetencjami osób ubiegających się o pracę.

Wyniki badania, przeprowadzonego przez Cambridge English Language Assessment (Cambridge English) oraz Quacquarelli Symonds (QS), potwierdzają znaczną rozbieżność pomiędzy poziomem znajomości języka angielskiego, wymaganym przez pracodawców, a kompetencjami osób ubiegających się o pracę.

 

Angielski nadal jest językiem międzynarodowego biznesu – w ponad 85% multinarodowych organizacji to język codziennej pracy. Posługuje się nim ponad jedna czwarta światowej populacji (1,74 mld osób). Według badania „English at Work”[1], w krajach, gdzie angielski jest językiem urzędowym lub często używanym, 97% pracodawców przyznaje, że jest on istotny dla ich organizacji – większość wymaga jego znajomości na poziomie zaawansowanym lub analogicznym do znajomości języka ojczystego. W tych krajach dobra znajomość angielskiego może zapewnić szybszy rozwój kariery zawodowej (63% pracodawców) i wzrost wynagrodzenia (36%).

 

Z badania Cambridge English[2], analizującego potrzeby dotyczące nauki i ewaluacji znajomości języka imigrantów ekonomicznych w Wielkiej Brytanii wynika, że znaczna część pracodawców polega na rozmowie kwalifikacyjnej w języku angielskim w celu oceny kompetencji językowych kandydata. Dane pokazują również, że – wbrew temu, co sądzą rekruterzy – nie tylko mówienie jest ważne: pracodawcy cenią wszystkie cztery umiejętności językowe: mówienie, rozumienie ze słuchu, pisanie i czytanie; wśród nich czytanie ma znaczenie kluczowe.

 

Pracodawcom ze wszystkich sektorów rynku zależy na zaawansowanej znajomości języka angielskiego pracowników, jednak jeden na pięciu przedstawicieli wysokiej kadry zarządzającej nie ma wystarczających kompetencji językowych aby sprostać wymaganiom zawodowym. Wyniki badania pokazują, że zaawansowany poziom angielskiego to duży atut osób przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii do pracy lub na studia.

A to już wiesz?  Krzysztof Sadecki na topowej konferencji inspiracyjnej „Be Supreme”

 

– W każdym sektorze rynku rozbieżność pomiędzy wymaganą a faktyczną znajomością języka angielskiego wynosi przynajmniej 40 proc., niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Podobnie widzą ten problem pracodawcy w przedsiębiorstwach dużych, średnich i małych – mówi Blandine Bastié, Country Head, UK and Ireland, Cambridge English Language Assessment.

 

Rozbieżność między kompetencjami, oczekiwanymi przez pracodawców, a percepcją rekruterów jest ukazana w badaniu na przykładzie młodych imigrantów ekonomicznych z Polski, Hiszpanii i Rumunii. Większość osób, przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii w celach zarobkowych, chce podnosić swoje kompetencje językowe, jednak znaczna ich część słyszy od rekruterów, że doświadczenie zawodowe i możliwość komunikowania się w języku angielskim są wyżej oceniane niż formalne kwalifikacje. Imigranci postrzegają system edukacyjny w Wielkiej Brytanii jako skomplikowany, co utrudnia im dopasowanie się do zakresu kwalifikacji na różnych poziomach biegłości językowej.

 

Przed wyjazdem do Wielkiej Brytanii Hiszpanka Barbara Rodriguez szukała egzaminu, który mógłby pomóc jej rozwinąć umiejętności językowe oraz byłby honorowany przez pracodawców na całym świecie.

– Jeszcze w Hiszpanii szukałam informacji na temat kursów, ale nie byłam pewna, jaka droga byłaby dla mnie najlepsza, aby zdobyć kompetencje językowe przydatne w pracy w różnych krajach. Uznałam, że większy sens, niż uczęszczanie do szkoły językowej w Hiszpanii, będzie miał pobyt w naturalnym środowisku anglojęzycznym – by nabywać kwalifikacje i poznawać kulturę w Wielkiej Brytanii. Zdecydowałam się na egzamin Cambridge English: Advanced (CAE). Postęp, jaki osiągnęłam w czytaniu i pisaniu w języku angielskim, był dla mnie najważniejszy – tłumaczy Barbara Rodriguez. Kwalifikacje językowe pomogły jej znaleźć ciekawą pracę w Wielkiej Brytanii oraz odbywać regularne praktyki w Cambridge English.

 

Połowa pracodawców, którzy brali udział w badaniu Cambridge English, oferuje lepsze warunki osobom z dobrą znajomością języka angielskiego. Pracodawcy mogą korzystać z uznawanych metod sprawdzających kwalifikacje kandydatów pod kątem wymagań danego miejsca pracy. Ze względu na brak zaufania co do wiarygodności informacji zawartych w CV, większość rekruterów wykorzystuje własne metody ewaluacji (np. rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim), a ponad jedna czwarta weryfikuje znajomość języka angielskiego przy pomocy zewnętrznych certyfikatów.

A to już wiesz?  Tydzień przedsiębiorczości w Polsce powinien mieć miesiąc

 

– Rekomendujemy imigrantom ekonomicznym, przyjeżdżającym do pracy w Wielkiej Brytanii, zdawanie cenionych i uznawanych międzynarodowo egzaminów, i tym samym zapewnienie sobie większych możliwości znalezienia zatrudnienia zgodnego z oczekiwaniami. Zaleca się także w jak największym stopniu ćwiczyć mówienie, aby dobrze zaprezentować się na etapie rozmowy kwalifikacyjnej, oraz pracować nad czytaniem i pisaniem, zwłaszcza w przypadku osób ubiegających się o wyższe, techniczne stanowiska – dodaje Blandine Bastié.

 

Informacje o Cambridge English – to instytucja tworząca wiodące egzaminy dla osób uczących się języka angielskiego i nauczycieli tego języka, takie jak Cambridge English: First, Cambridge English: Advanced oraz IELTS. Jest częścią Uniwersytetu Cambridge. Co roku ponad 5 mln osób w 130 krajach zdaje egzaminy Cambridge English – certyfikaty są uznawane przez przeszło 20 000 instytucji: pracodawców, uczelni, agend rządowych (w tym 600 w Polsce). Informacje dla kandydatów – http://www.cambridgeenglish.org/pl/swiatjestciekawszy, informacje dla rodziców

www.cambridgeenglish.org/pl/rodzice

 

Dalsze informacje: Aleksandra Stasiak, Omega Communication, tel. 22 854 16 21,

[email protected]

 

[1] English at Work: global analysis of language skills in the workplace

[2] Understanding the English language learning and assessment needs of economic migrants to the UK

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Badanie Cambridge English analizuje poziom kompetencji językowych względem wymag LIFESTYLE, Kariera - Wyniki badania, przeprowadzonego przez Cambridge English Language Assessment oraz Quacquarelli Symonds, potwierdzają znaczną rozbieżność pomiędzy poziomem znajomości języka angielskiego, wymaganym przez pracodawców, a kompetencjami osób ubiegających się o pracę.
Hashtagi: #LIFESTYLE #Kariera

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy