Wiadomości branżowe

ING Bank Śląski dobrze widziany w województwie śląskim

ING Bank Śląski został laureatem konkursu Firma Dobrze Widziana. Konkurs wyróżnia firmy o najbardziej odpowiedzialnym społecznie wizerunku w danym regionie. Jest nam bardzo miło, że sposób, w jaki funkcjonujemy w społeczeństwie został doceniony. To dla nas potwierdzenie, że opieranie działalności na zaufaniu i szacunku jest właściwe. Stosowanie się do prostych i

ING Bank Śląski został laureatem konkursu Firma Dobrze Widziana. Konkurs wyróżnia firmy o najbardziej odpowiedzialnym społecznie wizerunku w danym regionie.

Jest nam bardzo miło, że sposób, w jaki funkcjonujemy w społeczeństwie został doceniony. To dla nas potwierdzenie, że opieranie działalności na zaufaniu i szacunku jest właściwe. Stosowanie się do prostych i uczciwych zasad nie wyklucza realizacji celów biznesowych a wręcz przeciwnie może przynosić zysk - powiedziała Joanna Warmuz, PR Menedżer ds. CSR w ING Banku Śląskim.

Konkurs Firma Dobrze Widziana jest częścią projektu CSR, jako narzędzie budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa, realizowanego na terenie całej Polski, przez BCC w partnerstwie z Forum Związków Zawodowych oraz Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.

Celem konkursu jest promowanie firm, które w swoich regionach prowadzą biznes społecznie odpowiedzialny oraz szerzenie wiedzy na temat dobrych praktyk CSR. W drodze konkursu, w każdym z 16 regionów Polski, wyłaniana jest firma postrzegana, jako najbardziej odpowiedzialna społecznie.

Korporacyjna odpowiedzialność społeczna jest fundamentalną częścią działań ING Banku Śląskiego. Bank aktywnie angażuje się w rozwój społeczno - ekonomiczny środowisk lokalnych i otoczenia biznesowego, w których funkcjonuje. We wszystkich przedsięwzięciach bank starannie wyważa interesy wszystkich interesariuszy i jest świadomy swojej odpowiedzialności.

ING Bank Śląski znajduje się w składzie pierwszego w Polsce giełdowego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie - RESPECT Index. 

 

Źródło ING BANK ŚLĄSKI S.A.. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy