Wiadomości branżowe

Sesja jubileuszowa z okazji 30-lecia Solidarności na politechnice

Dla przypomnienia faktów, świadczących o aktywnej postawie wielu pracowników i studentów naszej uczelni, którzy – współdziałając z szerokim ruchem pozauczelnianym – doprowadzili do zmian ustrojowych i gospodarczych w Polsce, zapraszamy na uroczystości jubileuszowe z okazji 30–lecia powstania NSZZ „Solidarność” na Politechnice Gdańskiej. Okolicznościowa sesja odbędzie się 26 listopada, w godz. 11.00–16.00. Organizatorzy liczą na obecność znamienitych gości: marszałka Bogdana Borusewicza i prezydenta Lecha Wałęsy.W planie obchodów także: otwarcie wystawy prezentującej dotąd nieznane dokumenty i fotografie z początków działania Solidarności na PG oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej, na której wyryto słowa: „W hołdzie pracownikom i studentom Politechniki Gdańskiej, którzy godną postawą w latach 1945–1989 dawali świadectwo swego patriotyzmu, działając na rzecz odzyskania przez Polskę pełnej suwerenności. Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej, pracownicy i studenci”.Przewidziano także część artystyczną. O godz. 16.00 w politechnicznej Auli, w Gmachu Głównym PG wystąpi Trio

Dla przypomnienia faktów, świadczących o aktywnej postawie wielu pracowników i studentów naszej uczelni, którzy – współdziałając z szerokim ruchem pozauczelnianym – doprowadzili do zmian ustrojowych i gospodarczych w Polsce, zapraszamy na uroczystości jubileuszowe z okazji 30–lecia powstania NSZZ „Solidarność” na Politechnice Gdańskiej. Okolicznościowa sesja odbędzie się 26 listopada, w godz. 11.00–16.00. Organizatorzy liczą na obecność znamienitych gości: marszałka Bogdana Borusewicza i prezydenta Lecha Wałęsy.


W planie obchodów także: otwarcie wystawy prezentującej dotąd nieznane dokumenty i fotografie z początków działania Solidarności na PG oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej, na której wyryto słowa: „W hołdzie pracownikom i studentom Politechniki Gdańskiej, którzy godną postawą w latach 1945–1989 dawali świadectwo swego patriotyzmu, działając na rzecz odzyskania przez Polskę pełnej suwerenności. Rektor i Senat Politechniki Gdańskiej, pracownicy i studenci”.

Przewidziano także część artystyczną. O godz. 16.00 w politechnicznej Auli, w Gmachu Głównym PG wystąpi Trio Łódzko-Chojnowskie, które śpiewać będzie piosenki z okresu strajków sierpniowych.Z okazji jubileuszu na PG powołano specjalną Grupę Inicjatywną, której przewodniczy prof. Edmund Wittbrodt, senator RP, rektor Politechniki Gdańskiej w latach: 1990–1996, Minister Edukacji Narodowej w okresie 2000–2001.

Profesor Wittbrodt tak wspomina czas powstania Solidarności na naszej uczelni

W tym roku obchodzimy w Polsce jubileusz trzydziestolecia podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Polski Sierpień rozpoczął się 14 sierpnia od strajku w Stoczni Gdańskiej, do którego dołączały kolejne zakłady pracy. Już 19 sierpnia, pomimo okresu urlopowego, na Politechnice Gdańskiej doszło do spontanicznego wiecu z udziałem około trzystu osób. Wówczas uchwalony został list adresowany do utworzonego w Stoczni Gdańskiej Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, w którym wyrażono pełne poparcie dla żądań strajkujących.  Zebrano też kwotę 10 tysięcy złotych na wsparcie strajkujących. Wybrano równocześnie pięcioosobową delegację w składzie: Józef Ciapka, Wojciech Gruszecki, Stefan Hirsz, Andrzej Stołyhwo, Andrzej Żurek, która miała przekazać list oraz pieniądze do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Delegację w Stoczni przyjęto owacyjnie, a Politechnika Gdańska została zarejestrowana na 249 pozycji listy MKS. Wojciech Gruszecki dołączył do Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. 

A to już wiesz?  Do tej pory odkryto zaledwie 10–20 proc. gatunków zwierząt, a większość nieodkrytych może wyginąć, zanim je poznamy. Naukowcy tworzą specjalną mapę, by je odnaleźć [DEPESZA]

W okresie „festiwalu Solidarności” Politechnika Gdańska stała się centrum odnowy życia akademickiego w Polsce. Pracownicy naszej uczelni brali udział w rozmowach z rządem w sprawie zmian systemowych w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego.Powstanie „Solidarności” było bardzo ważnym etapem na drodze do zmiany systemu w Polsce w 1989 roku, ale nie jedynym. Równie istotne były wydarzenia poprzedzających dziesięcioleci. Wystarczy wspomnieć majowy strajk studentów PG w 1946 roku przeciwko „aresztowaniu i mordowaniu” studentów Krakowa, wiece październikowe na Politechnice Gdańskiej w 1956 roku, w których żądano między innymi wycofania wojsk radzieckich z Polski, wiece marcowe i majowe w 1968 roku związane z wydarzeniami Marca’68, protesty związane z wydarzeniami Grudnia’70, powstanie Studenckiego Komitetu Solidarności Trójmiasta w 1977 roku, czy też aresztowania i internowanie pracowników naszej uczelni w latach 1977–1989. Pracownicy i studenci Politechniki Gdańskiej, największej i najstarszej uczelni wybrzeża, aktywnie w nich uczestniczyli. 

Więcej wspomnień zawiera specjalne, jubileuszowe wydanie „Pisma PG”, które dystrybuowane jest na politechnice.


Sesja jubileuszowa

z okazji 30-lecia powstania „Solidarności na Politechnice Gdańskiej”

 26 listopada, Aula w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej

Program uroczystości

godz. 10.30 – rejestracja uczestników

godz. 11.00 – sesja jubileuszowa:

*hymn państwowy

*wystąpienie JM rektora PG, prof. Henryka Krawczyka

*wystąpienie przewodniczącego Grupy Inicjatywnej, prof. Edmunda Wittbrodta

*wystąpienia gości: prof. Wojciecha Polaka, Henryka Majewskiego, Jana Patkowskiego, Wojciecha Kwidzyńskiego, Andrzeja Wąsowskiego

*odsłonięcie tablicy pamiątkowej

godz. 15.00 – lunch

godz. 16.00 – koncert Tria Łódzko-Chojnowskiego

Źródło Politechnika Gdańska. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy