Wiadomości branżowe

Przedłużenie ulgi budowlanej na zwrot VAT?

Tylko do końca 2007 r. inwestorom prywatnym przysługuje prawo do ubiegania się o zwrot części podatku VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych. W dniu 8 maja 2007 r. skierowano do I czytania poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmianie innych ustaw. Projekt ten zakłada wydłużenie okresu obowiązywania ulgi budowlanej na zwrot VAT - bezterminowo. W projekcie nowelizacji zaproponowano równocześnie podwyższenie limitów o 30%. Uzasadnieniem takiej propozycji jest wzrost cen, który następuje pomiędzy okresem, z którego pochodzą dane statystyczne brane pod uwagę przy obliczaniu limitu, a dniem złożenia wniosku o zwrot VAT. Wprowadzono również zasadę, w myśl której podatnikowi przysługiwać mógłby nowy pełen limit zwrotu, co 6 lat licząc od dnia złożenia przez podatnika pierwszego wniosku o zwrot VAT. Dla każdego podatnika zatem limit ten mógłby obejmować inny okres czasu. Na przykład, gdyby podatnik złożył wniosek o zwrot VAT 15 lutego 2007 r., wówczas w okresie od 15 lutego 2007r. do 14 lutego 2013r. przysługiwałby mu jeden pełen limit zwrotu VAT, a od 15 lutego 2013r. - kolejny, nowy, pełen limit zwrotu VAT, itd. Zgodnie zatem z
Tylko do końca 2007 r. inwestorom prywatnym przysługuje prawo do ubiegania się o zwrot części podatku VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych. W dniu 8 maja 2007 r. skierowano do I czytania poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmianie innych ustaw. Projekt ten zakłada wydłużenie okresu obowiązywania ulgi budowlanej na zwrot VAT - bezterminowo.
 
W projekcie nowelizacji zaproponowano równocześnie podwyższenie limitów o 30%. Uzasadnieniem takiej propozycji jest wzrost cen, który następuje pomiędzy okresem, z którego pochodzą dane statystyczne brane pod uwagę przy obliczaniu limitu, a dniem złożenia wniosku o zwrot VAT. Wprowadzono również zasadę, w myśl której podatnikowi przysługiwać mógłby nowy pełen limit zwrotu, co 6 lat licząc od dnia złożenia przez podatnika pierwszego wniosku o zwrot VAT. Dla każdego podatnika zatem limit ten mógłby obejmować inny okres czasu. Na przykład, gdyby podatnik złożył wniosek o zwrot VAT 15 lutego 2007 r., wówczas w okresie od 15 lutego 2007r. do 14 lutego 2013r. przysługiwałby mu jeden pełen limit zwrotu VAT, a od 15 lutego 2013r. - kolejny, nowy, pełen limit zwrotu VAT, itd.
 
Zgodnie zatem z projektem ustawy, biorąc pod uwagę obowiązujące w maju 2007 r. wskaźniki statystyczne, prywatny inwestor mógłby otrzymać zwrot nawet 22,5 tys. zł co sześć lat.
 
Autorzy projektu podkreślają, że planowane wydatki Skarbu Państwa z tytułu zwrotu VAT na materiały budowlane były jak dotąd znacząco wyższe od rzeczywiście dokonanych zwrotów. Założono, że w dalszym okresie wydatki te ulegną obniżeniu.
 
Ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2007 r. Biuro Analiz Sejmowych potwierdziło zgodność rozwiązań przyjętych w projekcie z prawem europejskim.
 
Kontakt dla mediów: Artur M. Brzeziński
Redaktor naczelny PIT.pl Sp. z o.o.
e-mail: [email protected]
tel. 0607679473
Źródło Bankier.pl. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  Ile tak naprawdę kosztuje nas hipoteka przy kredycie

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy