Wiadomości branżowe

Certyfikat jakości kształcenia dla Politechniki Gdańskiej

Politechnika Gdańska otrzymała certyfikat ECTS LABEL. Dołączyliśmy tym samym do prestiżowego grona europejskich szkół wyższych, które dbają o umiędzynarodowienie kształcenia, przejrzystość programu studiów, zasad zaliczania zajęć, ale również ukierunkowanie procesu dydaktycznego na studenta. Jesteśmy jedyną w Polsce uczelnią, która została nagrodzona w edycji konkursu roku 2011.ECTS Label to certyfikat międzynarodowej jakości kształcenia. Wniosek podlegał drobiazgowej i surowej ocenie najpierw polskich, następnie zagranicznych ekspertów bolońskich.– Przygotowania do wysłania aplikacji trwały rok – mówi dr inż. Sylwia Sobieszczyk, uczelniany koordynator ds. ECTS i kierownik zespołu uczelnianego, prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Mechanicznym PG. – Karty przedmiotów są wypełniane według wytycznych Komisji Europejskiej.Jak mówi uczelniany koordynator, najtrudniejszym zadaniem było uwzględnienie efektów kształcenia, na których bazują również Krajowe Ramy Kwalifikacji. – W takiej filozofii kształcenia student staje się centrum procesu, najważniejsze jest to, aby uczyć z naciskiem na umiejętności,

Politechnika Gdańska otrzymała certyfikat ECTS LABEL. Dołączyliśmy tym samym do prestiżowego grona europejskich szkół wyższych, które dbają o umiędzynarodowienie kształcenia, przejrzystość programu studiów, zasad zaliczania zajęć, ale również ukierunkowanie procesu dydaktycznego na studenta. Jesteśmy jedyną w Polsce uczelnią, która została nagrodzona w edycji konkursu roku 2011.

ECTS Label to certyfikat międzynarodowej jakości kształcenia. Wniosek podlegał drobiazgowej i surowej ocenie najpierw polskich, następnie zagranicznych ekspertów bolońskich.
? Przygotowania do wysłania aplikacji trwały rok ? mówi dr inż. Sylwia Sobieszczyk, uczelniany koordynator ds. ECTS i kierownik zespołu uczelnianego, prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Mechanicznym PG. ? Karty przedmiotów są wypełniane według wytycznych Komisji Europejskiej.

Jak mówi uczelniany koordynator, najtrudniejszym zadaniem było uwzględnienie efektów kształcenia, na których bazują również Krajowe Ramy Kwalifikacji. ? W takiej filozofii kształcenia student staje się centrum procesu, najważniejsze jest to, aby uczyć z naciskiem na umiejętności, kompetencje i kształtowanie postaw, które ułatwią mu odnalezienie się na rynku pracy.

Politechnika Gdańska znalazła się wśród 12 europejskich uczelni, które w roku 2011 otrzymały taki dokument. W całej Europie dotychczas certyfikat zdobyło łącznie 40 uczelni.

ECTS jest systemem punktów zaliczeniowych stosowanym w szkołach wyższych Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, który obejmuje wszystkie kraje zaangażowane w Proces Boloński. Najważniejszym celem certyfikacji jest ułatwienie mobilności studentów, a więc przyjęcie podobnych programów studiów i jednolitego systemu oceniania tak, aby młody człowiek mógł odbywać część studiów za granicą, bez straty i obawy o uznawalność okresu nauki w innym kraju.

Proces certyfikacji przebiega dwuetapowo. Eksperci bolońscy sprawdzają katalog ECTS na poziomie krajowym i europejskim. Jeśli uczelnia pomyślnie przejdzie weryfikację, otrzymuje certyfikat wydany przez Komisję Europejską.
? ECTS Label jest wyróżnieniem, którego nie sposób przecenić ? mówi prof. Andrzej Zieliński, prorektor PG ds. współpracy i programów międzynarodowych, czuwający nad procesem przygotowania wniosku na naszej uczelni. ? Dla studentów z kraju i z zagranicy stanowi jasny dowód, że jesteśmy uczelnią o uznanej w skali międzynarodowej jakości kształcenia.

A to już wiesz?  Gloria24.pl i Kosciol.pl razem

Katalog ECTS ułatwia wreszcie życie i studentom, i wykładowcom, choć tym ostatnim także przysparza wiele pracy, gdyż są oni zobowiązani nieustannie weryfikować aktualność kart ECTS. Karty przedmiotów ECTS stanowią jednak poważny krok w dostosowywaniu naszego systemu kształcenia do Krajowych Ram Kwalifikacji.

Prorektor Zieliński podkreśla, że powstanie katalogu i pomyślna jego certyfikacja certyfikat jest owocem gigantycznej, zespołowej pracy, w którą zaangażowanych było około 850 nauczycieli akademickich oraz kilkadziesiąt osób z administracji centralnej i wydziałowej. ? Wydaje mi się, że to była zbiorowa akcja na niespotykaną dotąd skalę ? dodaje prof. Zieliński. ? To nasz wspólny sukces, żywo świadczący o chęci wspólnego działania na chwałę naszej uczelni, dla pożytku społeczności akademickiej

Wyróżnienie jest przyznawane na okres trzech lat, począwszy od roku uzyskania certyfikatu. Po upływie tego czasu uczelnia musi ponownie aplikować o certyfikat.

W konkursie rozstrzygniętym w 2009 roku Komisja Europejska przyznała certyfikat ECTS Label Politechnice Łódzkiej. Pięć lat wcześniej, w jednej z pierwszych edycji konkursu, ECTS Label zdobyła Polska Akademia Rolnicza we Wrocławiu.

Pełna lista uczelni, którym przyznano certyfikat ECTS Label, znajduje się na stronie Komisji Europejskiej.Zapraszamy na http://ects.pg.gda.pl/

Na czym polega system ECTS
ECTS stanowi kodeks sprawdzonych rozwiązań dotyczących uznawania okresu studiów. Jego podstawą jest przejrzystość programu studiów i zasad zaliczania zajęć. Uznawanie okresu studiów jest jednym z podstawowych warunków wyjazdów w ramach programu Erasmus. Oznacza to, że okres studiów zrealizowanych za granicą zastępuje porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej bez dodatkowych form oceny studenta, o ile kształcenie odbywało się zgodnie z porozumieniem o programie zajęć, zawartym pomiędzy obiema uczelniami. Narzędziem ułatwiającym realizację wspólnego celu są usystematyzowane karty przedmiotów i programy studiów dające możliwość lepszego zarządzania procesem kształcenia, ale także pozwalającym wyeliminować ewentualne powtórzenia treści dydaktycznych.

A to już wiesz?  Praca zdalna znacząco zwiększyła sprzedaż sprzętu komputerowego. Firmy najczęściej wybierały nowe laptopy

? System ECTS na Politechnice Gdańskiej stosujemy od roku 2000 ? opowiada dr inż. Sylwia Sobieszczyk, uczelniany koordynator ds. ECTS, kierownik zespołu uczelnianego, prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Mechanicznym PG. ? Na jednym ze spotkań z ekspertami bolońskimi Politechnika Łódzka zaprezentowała efekty przygotowania do certyfikacji. Dzięki uporządkowaniu kart przedmiotów i programów studiów stała się ważnym ośrodkiem kształcenia na rynku europejskim, po prostu zaczęli do niej przyjeżdżać studenci z zagranicy. W porozumieniu z prorektorami ? prof. Andrzejem Zielińskim i prof. Waldemarem Kamratem postanowiliśmy zdobyć certyfikat ECTS Label dla Politechniki Gdańskiej. Dodam tylko, że cieszy nas nie tylko sam certyfikat, ale także fakt, że mnóstwo rzeczy udało nam się przy tej okazji uporządkować na wszystkich dziewięciu wydziałach jednocześnie.

Źródło Politechnika Gdańska. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy